Thứ Ba, 22 tháng 9, 2009

Thơ xướng họa
Bài xướng của
Thi bá Thạch Trung
Huyện Mỏ Cày - Tỉnh Bến Tre

Tặng Miên Như.

M ịt mờ ngõ trúc gió trăng qua
I m ỉm cửa cài, vắng Bá Nha
Ê m ả tịch viên cô ngọa chẩm
N ão nề hoang mạc độc hành ca
N gác ngơ luống cúc dăm chồi héo
H iu hắt đàn thông một cội già
Ư ng ửng hừng đông tia nắng ấm
NGỌC lành gió núi Ngự - Hương xa.

Ba bài trang họa của Miên Như
1
TH ênh thang đỉnh ngự gió xuân qua
A n lạc kinh thành bóng Phủ Nha
C ánh Phượng hồn nhiên đùa ánh nắng
H ý trường rộn rã lộng câu ca
TR ang nghiêm cổ Tự, ông Sư trẻ
U yển chuyển dòng Hương, chiếc Nguyệt già
N ồng thắm bóng dừa xanh viễn xứ
G iấc mơ ấp ủ gởi phương xa.

2
TH ấm thoát thời gian chiếc bóng qua
A n nhiên ngồi gẫm chuyện môn nha
C òn chăng nửa cuộc chơi hoằng viễn
H ay chỉ đôi vần phổ khúc ca
TR ân trọng nghĩa tình khôn vấy đục
U ng dung tuế nguyệt chẳng lo già
N gọt ngào phấn bảng, câu quên nhớ
G iáo án bây giờ gió cuốn xa.

3
TH ong dong ngồi đếm tháng ngày qua
A i cứ chờ chi lão Bá Nha
C uộc lữ thênh thang, thuyền một chiếc
H ành trình vô định, rượu đôi ca
TR ao tình trăng gió không lo thiệt
U ống nghĩa núi sông chẳng sợ già
N on nước tiêu dao ba vạn sáu
G ần thêm mây khói, phố phường xa.

1 nhận xét:

thanh cù lần nói...

Lang thang vô blog cua thanhculan coi mấy cái slide mới post lên nhé. (Ở trang hình ảnh. Mình có viết về cách tạo slide ở phần tư liệu)