Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2009

Tự trào

Loay hoay một thoáng thoát năm ba!
Đối kính rõ ràng chính thực ta
Trán hói, tóc sưa, râu chớm bạc
Lưng dài, bụng lép, ngực toàn da.
Tới lui lúng túng suy không thấu,
Họa phúc mơ hồ nghĩ chẳng ra
Trước ngọn đèn riêng tình đối bóng
Thực hư, nghịch thuận cũng phôi pha.

Miên Như

Không có nhận xét nào: